Giới thiệu

Chào các bạn !

Tôi là giảng viên tại Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, kể từ tháng 11, năm 2004. Tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế vào năm 2004. Cuối năm 2011, tôi đã hoàn tất chương trình Thạc sỹ tại Viện Tin học Pháp ngữ (IFI) sau khi đi thực tập tại ICTEAM, Université Catholique de Louvain, Vương Quốc Bỉ. Hiện tại, tôi đang làm Nghiên cứu sinh tại ASE, Institute of Software Technology, Graz University of Technology, Austria.

Hướng nghiên cứu chính của tôi là Knowledge-based Configuration Systems, Học máy (Machine Learning), Hệ tư vấn (Recommendation System), Tìm kiếm ảnh dựa vào nội dung (Content-Based Image Retrieval) và Trực quan hoá thông tin (Information Visualization).