Bài viết

Bài viết này sẽ giới thiệu với các bạn nền tảng GitHub và tập trung vào quy trình làm việc với GitHub thông qua ví dụ cụ thể để bạn có thể nhanh chóng nắm bắt và sử dụng được GitHub cho công việc, học tập của bạn.

Sau một thời gian tìm hiểu kha khá dài thì nay mình xin viết vài dòng (vài trăm dòng thì đúng hơn) về em Yến (ngôn ngữ lập trình Swift) để thoả lòng tò mò của những ai quan tâm. Đây là bài viết tổng hợp nên mình không đi vào chi tiết vấn đề cú pháp câu lệnh của em Yến lắm. Mình cũng sẽ tập trung phân tích những cái khác biệt của em í chứ không nói nhiều đến những thứ giống.

Đối với vai trò của các Hệ thống thông tin (viết tắt IS - Information System) trong tương lai và những yêu cầu đối với chương trình đào tạo IS, một vài thành tố vẫn còn quan trọng và là đặc thù của ngành học. Những đặc thù này phát triển quanh bốn miền chính của nghề IS và do đó phải được tích hợp vào bất cứ một chương trình đào tạo IS nào.

Sau một thời gian không ngắn cũng không quá dài tìm hiểu, tôi đã lựa chọn một con đường để học lập trình web. Và tôi viết bài này là để chia sẻ nó cho các bạn.

Séraphine, sorti le 1er octobre 2008, c’est un film biographique et dramatique du réalisateur Martin Provost. Toutefois, il a triomphé aux 34es César, en raflant sept prix dont ceux du meilleur film et de la meilleure actrice, décerné à Yolande Moreau. Ce film gravait la vie méconnue d’une peintre géniale et originale. C’est Séraphine Louis, plus connue sous un nom d’artiste « Séraphine de Senlis ».

Lập trình "an tâm" cùng anh GitHub — Sep 5, 2016 9:34:58 AM

Một số giả định về nghề Hệ thống Thông tin — Jun 19, 2016 3:03:59 AM

Hướng dẫn học lập trình web — Aug 14, 2014 5:06:21 PM

Đôi điều về em Yến (ngôn ngữ lập trình Swift) — Aug 6, 2014 7:30:23 AM

Séraphine — Mar 5, 2020 11:09:23 AM