Hour of Code

Cập nhật ngày 14 tháng 02 năm 2019

Giới thiệu

Hour of Code là một sự kiện nhằm giới thiệu về khoa học máy tính, được thiết kế để bất cứ ai cũng có thể học lập trình một cách trực quan. Sự kiện này ban đầu được chính tổ chức Hour of Code tổ chức, thông qua website Code.org. Hiện nay, nó là một trào lưu toàn cầu tiếp cận hàng chục triệu học sinh, sinh viên trên 180+ quốc gia. Bất cứ ai, bất cứ đâu đều có thể tổ chức sự kiện Hour of Code.

Bấm vào hình bánh răng trong khung video, chọn Vietnamese trong mục Subtitles/CC để xem phụ đề tiếng Việt.

Hướng dẫn tham gia

  1. Vào website Code.org
  2. Tạo tài khoản mới (nếu chưa có)
  3. Đăng nhập vào Code.org với tài khoản đã tạo
  4. Vào địa chỉ https://code.org/join nhập mã tương ứng (bên dưới), bấm Go

hoặc sử dụng đường link tương ứng bên dưới để tham gia vào lớp học

Một số nội dung đáng chú ý sẽ được học

 1. Bài 2.6 - Vòng lặp với số lần lặp xác định - Vòng lặp cho phép lặp lại một số lệnh nào đó
 2. Bài 2.10 - Vòng lặp với số lần lặp không xác định
 3. Bài 2.14 - Câu lệnh rẽ nhánh không đầy đủ - Câu lệnh rẽ nhánh cho phép thực hiện một số lệnh nào đó nếu điều kiện rẽ nhánh là phù hợp
 4. Bài 2.18 - Câu lệnh rẽ nhánh đầy đủ - Câu lệnh rẽ nhánh đầy đủ cho phép thực hiện một số lệnh nào đó nếu điều kiện rẽ nhánh phù hợp. Ngược lại, nếu điều kiện rẽ nhánh không đúng thì sẽ thực hiện một số câu lệnh khác.
 5. Bài 5 - Học vẽ hình
 6. Bài 5.3 - Vòng lặp với số lần lặp xác định
 7. Bài 7.1 - Tiếp tục vẽ hình với vòng lặp có số lần lặp xác định
 8. Bài 9 - Bài toán người nông dân
 9. Bài 9.3 - Vòng lặp với số lần lặp xác định
 10. Bài 9.5 - Vòng lặp với số lần lặp không xác định
 11. Bài 9.10 - Câu lệnh rẽ nhánh không đầy đủ
 12. Bài 11 - Nghệ sĩ Zombie - Các khối lệnh đã được phân loại - Khối lệnh Thuật toán để gom nhiều lệnh lại
 13. Bài 11.2 - Học khái niệm Hàm (sử dụng các hàm có sẵn) - Hàm là một khối các công việc được định nghĩa riêng ra để xử lý một công việc nào đó
 14. Bài 11.6 - Học khái niệm Biến và Vòng lặp theo biến đếm - Biến là nơi lưu trữ dữ liệu của chương trình
 15. Bài 13 - Người nông dân
 16. Bài 13.2 - Học khái niệm Hàm - Cách tạo ra hàm
 17. Bài 15 - Tiếp tục học về hàm
 18. Bài 15.6 - Học về hàm với tham số đầu vào