Hướng dẫn sử dụng draw.io

Cập nhật ngày 09 tháng 10 năm 2018

Giới thiệu

draw.io là nền tảng mở cho phép tạo và chia sẻ các biểu đồ.

draw.io hỗ trợ đa dạng các loại biểu đồ:

Một số tính năng nổi bật của draw.io:

  • Tích hợp với các công cụ cộng tác bạn đang sử dụng: Google Drive, OneDrive, Google Docs Add-on.
  • Cung cấp cả ứng dụng trực tuyến (truy cập qua trình duyệt, có thể tích hợp vào Chrome OS) và cả ứng dụng desktop. Tất cả đều hoàn toàn miễn phí.

Atlassian Summit Europe 2017- draw.io in one word

draw.io - Quick Start Video

Hướng dẫn lưu tập tin dạng XML

  1. Vào File, chọn Export as, chọn XML.
  2. Trong hộp thoại XML, nháy nút Export.
  3. Trong hộp thoại Save as, chọn Device để lưu về máy tính, hoặc chọn GitHub để lưu vào kho bài tập của bạn.