Hướng dẫn sử dụng Nhóm mail với Google Groups

Cập nhật ngày 06 tháng 09 năm 2018

Giới thiệu

Nhóm mail (mail group hoặc mailing list) là dịch vụ web cho phép đơn giản hóa việc gửi email cùng lúc cho nhiều người. Chỉ cần gửi cho 1 địa chỉ email duy nhất thay vì gửi đồng thời cho cả danh sách dài. Ngoài ra, dịch vụ như Google Groups, còn cung cấp không gian để lưu trữ tất cả thông tin trao đổi và giúp bạn dễ dàng theo dõi, tra cứu về sau.

Ví dụ: Nhóm mail Lập trình Hướng đối tượng có địa chỉ email là lthdt_hce@googlegroups.com. Để gửi email cho tất cả sinh viên học môn học này, thầy chỉ cần gửi mail đến địa chỉ email trên. Hệ thống sẽ tự động gửi mail đó cho tất cả các sinh viên đã đăng ký vào nhóm mail này. Ngoài ra, bất kỳ ai hồi âm (reply) lại mail trên thì tất cả mọi người cũng sẽ nhận được hồi âm đó.

Nhóm kín

Khi truy cập vào địa chỉ web của các nhóm thuộc loại này, chúng ta không xem được các trao đổi giữa các thành viên trong nhóm với nhau.

Bạn phải Đăng ký thành viên, hoặc liên hệ chủ sở hữu để có thể tham gia nhóm.

Nhóm mở

Không cần phải đăng ký thành viên, bạn vẫn xem được các trao đổi giữa các thành viên trong các nhóm thuộc loại này.

Đăng ký thành viên

Bạn có thể đăng ký bằng một trong các cách sau:

Các yêu cầu đăng ký sẽ được hồi đáp trong vòng 24h.

1. Trong trang web của môn học, kéo xuống khung Nhóm mail [tên môn học] ở cuối trang web. Bấm vào link Đăng nhập (Sign in to view this group) để đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn. Quay lại trang này, bấm vào link Đăng ký thành viên (Apply for membership), nhập thông tin của bạn (Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, nghề nghiệp), rồi bấm nút Áp dụng để tham gia nhóm này (Apply to join this group).

2. Truy cập vào trang web của nhóm mail, đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn, bấm vào link Đăng ký thành viên (Apply for membership), nhập thông tin của bạn (Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, nghề nghiệp), rồi bấm nút Áp dụng để tham gia nhóm này (Apply to join this group).

3. Sử dụng địa chỉ Gmail của bạn để gửi một email với tiêu đề Đăng ký nhóm [tên môn học], nội dung là thông tin của bạn (Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, nghề nghiệp), đến email lvman@hce.edu.vn.

Giao diện web của nhóm mail

  • Giao diện tương tự Gmail
  • Có thể tạo chủ đề mới ngay trên giao diện web hoặc gửi email đến địa chỉ của nhóm mail
  • Có thể xem, tải tập tin đính kèm, hoặc trả lời chủ đề
  • Có thể trả lời bằng cách reply ngay trong trình duyệt mail

Tuỳ chỉnh nhận mail

Nếu bạn không nhận được mail từ nhóm mail đã đăng ký, bạn có thể thiết lập lại cho cách thức nhận mail. Trong màn hình của nhóm mail, bạn vào Nhóm của tôi (My groups) để thấy danh sách các nhóm mail bạn đã tham gia. Nếu trong một mục nhóm mail nào đó hiển thị Không gửi bản cập nhật qua mail (Don't send email updates), thì bạn hãy bấm vào nút đó và chọn lại thành Mọi thư mới (Every new message).

Huỷ đăng ký thành viên

Để huỷ đăng ký thành viên, trong màn hình của nhóm mail, bạn đơn giản bấm nút Cài đặt của tôi (My settings), rồi chọn mục Rời khỏi nhóm này (Leave this group) trong danh mục xổ xuống.