Hướng dẫn cài đặt và sử dụng PyCharm Edu

Cập nhật ngày 23 tháng 02 năm 2018

Giới thiệu

PyCharm Edu là một sản phầm dành cho giáo dục của JetBrains. Phiên bản này chính là phiên bản PyCharm Community kết hợp với tính năng học qua tương tác. Do đó, thông qua PyCharm Edu, bạn có thể vừa học Python, vừa có thể lập trình các dự án phần mềm với Python.

Khi cài đặt phần mềm này, bạn không cần phải cài đặt riêng Python.

Cài đặt

Vào địa chỉ https://www.jetbrains.com/pycharm-edu/, bấm nút Download Free để tải tập tin cài đặt về máy.

Sau khi đã tải xong, vào thư mục Downloads trong máy, nháy đúp lên tập tin pycharm-edu-2017.3.exe (dãy số ở sau có thể thay đổi) để bắt đầu cài đặt. Bạn theo các bước hướng dẫn trong phần mềm cài đặt cho đến khi hoàn tất việc cài đặt.

Video hướng dẫn sử dụng

Các Playlist khác

Một số thao tác chính

Làm việc với Python shell

Có hai cách để làm việc với Python shell (giao diện của trình diễn dịch Python) là:

1. Trong một dự án

   • Mở PyCharm Edu
   • Tạo một project mới
   • Thêm các tập tin python (phần mở rộng là py)
   • Viết code trong tập tin này
   • Bấm nút Run (nút có hình dạng của nút Play, màu xanh lá cây, ở ngay dòng code đầu tiên) để chạy chương trình

2. Sử dụng IDLE

   • Vào menu Start, chọn mục Python 3.6 trong All Programs, chọn IDLE
   • Trong cửa sổ Python 3.6.1 Shell vừa mở lên, bạn có thể viết code
   • Sau khi hoàn tất và muốn lưu code đã viết lại, bạn vào menu File, chọn Save. Hộp thoại Save xuất hiện cho phép bạn lưu các code vào một tập tin py