Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Visual Studio

Cập nhật ngày 05 tháng 09 năm 2018

Visual Studio Community 2017 là phiên bản Visual Studio miễn phí dành cho sinh viên, lập trình viên độc lập, các dự án mở, giáo dục và nghiên cứu.

Bạn nên tạo một tài khoản Microsoft để đăng nhập trong ứng dụng.

Link tải: www.visualstudio.com/downloads/

Hướng dẫn tải và cài đặt

Hướng dẫn sử dụng cơ bản